RR:n vastuuvuorossa Los Perros de Andalucia en Finlandia

Babú podenco etsii kotia Suomesta

Los Perros de Andalucia en Responsible Rescuen vastuuvuorossa huhtikuusta heinäkuuhun 2019 ja käsittelee mm. uusien yhdistysten jäsenhakemukset.

Lisätietoa Responsible Rescuen toiminnasta kotisivuilla

Tiedote 3.10.2018
Yhteinen tiedote Responsible Rescue-sitoumuksen perustaja-yhdistyksiltä:

Olemme sitoutuneita vastuulliseen rescuetoimintaan

Los Perros de Andalucia en Finlandia ry on sitoutunut suomalaisten rescueyhdistysten luomiin yhteisiin Responsible Rescue -toimintakriteereihin. Responsible Rescue -sitoumuksen tarkoitus on varmistaa siihen sitoutuneen yhdistyksen eettinen ja vastuullinen toiminta sekä adoptioprosessin turvallisuus.

Sitoumuksen avulla rescuekoiran adoptoijille tarjotaan turvallinen reitti valita vastuullisesti toimiva yhdistys ja näin tuontikoiriin liittyviä riskejä saadaan vähennettyä.Suomessa on kymmeniä rescuekoiria ulkomailta Suomeen tuovia ja adoptioon luovuttavia yhdistyksiä. Rescuekoirien ympärillä pyörineen negatiivisen julkisuuden seurauksena koettiin, että toimintaan tarvitaan yhtenäisyyttä, yhteistyötä ja tasalaatuisuutta. Responsible Rescue -sitoumuksen ja yhteisten sääntöjen ansiosta rescuetoiminta on luotettavampaa ja ammattimaisempaa.

Responsible Rescue -sitoumus velvoittaa siihen sitoutuneita yhdistyksiä noudattamaan lakisääteisiä tuontivaatimuksia huomattavasti tiukempia kriteereitä koirien rokotusten ja tautitestausten osalta. Kriteereissä on otettu myös huomioon paljon puhuttaneiden moniresistenttien bakteerien ja rabiesvasta-aineiden seulominen.Eläinten terveyteen liittyvien vaatimusten lisäksi yhdistyksiltä vaaditaan kestävän eläinsuojelutyön periaatteiden mukaisesti tukevaa ja ennaltaehkäisevää toimintaa kohdemaassa kodittomien eläinten tilanteen parantamiseksi. Yhdistyksillä tulee myös olla toimiva adoptioprosessi, joka sisältää huolellisen kodin valinnan, jälkihuollon sekä varautumisen ongelmatilanteisiin.Kriteerien seurannassa merkittävässä roolissa on omavalvonta, mutta myös yhdistysten yhteinen vastuu seurata toimintakenttää.

Sitoumus myös elää: esimerkiksi tautitilannetta seurataan jatkuvasti ja tarpeen vaatiessa kriteereitä päivitetään yhteistyössä eläinlääkärin kanssa. Pitkään rescuekoiratoiminnassamukana ollut eläinlääkäri Tanja Hakkarainen toimii sitoumustyöryhmäneläinlääketieteellisenä neuvonantajana.Ensisijaisesti Responsible Rescue -sitoumuksen tavoitteena on tehdäsuomalaisesta rescuetoiminnasta tasalaatuista, mahdollisimman turvallista jaluotettavaa. Lisäksi toivomme saavamme sitoumuksen toivotaan selkeyttävänesimerkiksi eroa pentutehtailun ja vastuullisen rescuetoiminnan välillä.

Jo useamman vuoden ajan on pyritty saamaan aikaan yhteistyötä rescue-työtä Suomessa tekevien yhdistysten välille, mutta hanke on jäänyt suunnitteluasteelle. Tänään otettiin viimein ensimmäinen askel tämän yhteistyön käytännön toteutumisessa, kun Helsingissä pidettiin vastuullista rescue-toimintaa kuvaavan Responsible Rescue-sertifikaatin ensimmäinen suunnittelukokous. Sertifikaatin avulla on tulevaisuudessa mahdollisuus varmistua siitä, mitkä ulkomaisia rescue-koiria Suomeen adoptoivat yhdistykset noudattavat toiminnassaan yhteisesti sovittuja vastuullisen toiminnan kriteereitä. Kriteereihin tulee sisältymään turvalliseen adoptioon liittyviä seikkoja mm. tautiriskien ja adoptioprosessin osalta sekä muun vastuullisen toiminnan tunnusmerkkejä.


Kokoukseen osallistui 23 eri yhdistyksen edustajia ja eläinlääkinnällisistä asioista oli paikalla antamassa ohjeistusta eläinlääkäri Tanja Hakkarainen. Kokoukseen osallistuivat seuraavat yhdistykset:

Argos Rescue ry
Auringonkoirat ry
Autetaan Eläimiä ry
Balkanin Koirat ry
Dog Force One ry
Eläinten Suojakoti Toivo ry
Elämä Koirille ry
Espanjan Katukoirat ry
Espanjan Kulkukoirat ry
Galgos del Fénix ry
Hard Luck Paws ry
Kodittomat Bulgarian Koirat ry
Kodittomien Koirien Ystävät ry
Kyproskoirat ry
Los Perros de Andalucia en Finlandia ry
Nobody's Dog ry
Pet Rescue Finland ry
Rekku Rescue ry
Rescue Me Spain ry
Rescueyhdistys Kulkurit ry
Rescue-ystävät ry
Viipurin Koirat ry
Venäjän Katukoirat ry

Lähiviikkoina viimeistellään kokouksessa sovitut vastuullisen tuonnin kriteerit ja yhteistyön muodot ja Responsible Rescue - sivusto julkistetaan kevään aikana. Projektista tiedotetaan lisää etenemisen myötä.