Toiminta

Yhdistyksen tarkoitus on toimia apua tarvitsevien eläinten hyväksi ja pyrkiä vaikuttamaan ihmisten asenteisiin eläimiä kohtaan sekä pyrkiä edesauttamaan vapaaehtoistyötä.


Yhdistys auttaa pääsääntöisesti Espanjassa, mutta tarvittaessa myös Suomessa ja muissa maissa kodittomaksi jääneitä ja/tai kaltoinkohdeltuja eläimiä löytämään pysyviä koteja. Yhdistys avustaa rahallisesti tai lahjoituksin apua tarvitsevia eläimiä ja niitä hoitavia tahoja taloudellisen tilanteen niin salliessa. Yhdistys tekee yhteistyötä muiden yhdistysten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhdistys järjestää kummieläintoimintaa tukeakseen vanhojen/erityishoitoa vaativien eläimien kuntouttamista ja lääkinnällistä hoitoa.