Sopimus

Kaikki koiria adoptoivat täyttävät koiran luovutuksen yhteydessä luovutussopimuksen. Voit ladata sopimuksen koneellesi ODT-muodossa tästä ja RTF-muodossa tästä.


SOPIMUSEHDOT (samat kuin yllä olevassa linkissä):

1. Koiran omistajuus siirtyy uudelle omistajalle, kun uusi omistaja on maksanut ennalta sovitun koiran kulukorvauksen Los Perros de Andalucia en Finlandia ry:n tilille ja tämän sopimuksen ovat allekirjoittaneet sekä uusi omistaja että Los Perros de Andalucia ry:n puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai muu yhdistyksen valtuuttama henkilö.

2. Vastuu koirasta, sen hoitokustannuksista ja mahdollisesta koiraverosta sekä vakuutuksesta on koiran luovutuksen jälkeen sen uudella omistajalla. Omistaja sitoutuu huolehtimaan koirasta eläinsuojelulain ja säännösten mukaisesti.

3. Uudella omistajalla ei ole oikeutta luovuttaa sopimuksessa mainittua koiraa edelleen eikä lopettaa sitä ilman erityisen vahvaa eläinsuojelullista syytä. Mikäli koiran lopettamista joudutaan harkitsemaan, on välittömästi oltava yhteydessä Los Perros de Andalucia en Finlandia ry:hyn. Tilanteissa, joissa koiran välitön lopettaminen on kärsimyksen välttämiseksi tarpeen, tulee omistajan toimittaa Los Perros de Andalucia ry:lle eläinlääkärin kirjallinen selvitys lopettamisen syystä.

4. Los Perros de Andalucia en Finlandia ry:llä on oikeus tiedustella koiran vointia ja tulla katsomaan sitä sekä seurata sen sopeutumista uuteen kotiin. Uusi omistaja sitoutuu ilmoittamaan yhdistykselle mahdolliset nimen ja yhteystietojen muutokset. Koiran mahdollisesta karkaamisesta on ilmoitettava yhdistykselle välittömästi.

5. Los Perros de Andalucia en Finlandia ry:n kautta adoptoiduilla koirilla ei ole lupa teettää pentuja. Jos koiraa ei jostain syystä ole kastroitu/steriloitu on uusi omistaja velvollinen teettämään tämän toimenpiteen koiralle.

6. Jos koira jostain syystä tarvitsee uuden kodin, on siitä viipymättä ilmoitettava Los Perros de Andalucia en Finlandia ry:lle. Yhdistys etsii koiralle uuden kodin, eikä ole velvollinen palauttamaan koirasta maksettua kulukorvausta. Omistajalla ei ole oikeutta tehdä itsenäistä päätöstä uudesta kodista. Omistaja on velvollinen pitämään koiran, kunnes uusi koti löytyy sekä vastaamaan koiran hoidosta ja kaikista kuluista tänä aikana.

7. Los Perros de Andalucia en Finlandia ry:llä on oikeus hakea koira pois, jos tätä sopimusta rikotaan. Myöskään tällöin yhdistys ei ole velvollinen maksamaan kulukorvausta takaisin.

8. Ennen luovutusta koiran terveydentila on tarkistettu ja kaikki tiedossa olevat asiat on ilmoitettu uudelle omistajalle. Los Perros de Andalucia en Finlandia ry ei pysty antamaan takeita koiran terveydentilasta. Yhdistys ei ole velvollinen vastaamaan myöhemmin ilmenneiden sairauksien tai vammojen kustannuksista tai haitoista, vaan vastuu on uudella omistajalla.

Allekirjoittamalla tämän sopimuksen koiran adoptoija (uusi omistaja) hyväksyy sen ja sitoutuu noudattamaan yllä olevia ehtoja.