Luovutussopimus

Kaikki koiria adoptoivat tulostavat luovutussopimuksen kahtena kappaleena ja tuovat ne mukaan koiran luovutukseen, jolloin adoptoija ja yhdistyksen edustaja allekirjoittavat sopimuksen. Lataa luovutussopimus.

SOPIMUSEHDOT (samat kuin yllä olevassa linkissä):


1. Koiran omistajuus siirtyy uudelle omistajalle, kun uusi omistaja on maksanut
ennalta sovitun koiran kulukorvauksen Los Perros de Andalucía en Finlandia
ry:n tilille ja tämän sopimuksen ovat allekirjoittaneet sekä uusi omistaja että
Los Perros de Andalucía en Finlandia ry:n puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai
muu yhdistyksen valtuuttama edustaja.


2. Vastuu koirasta, sen hoitokustannuksista ja mahdollisesta koiraverosta sekä
vakuutuksesta on koiran luovutuksen jälkeen sen uudella omistajalla. Omistaja
sitoutuu huolehtimaan koirasta eläinsuojelulain ja säännösten mukaisesti.


3. Uudella omistajalla ei ole oikeutta luovuttaa sopimuksessa mainittua koiraa
edelleen eikä lopettaa sitä ilman erityisen vahvaa eläinsuojelullista syytä.

Mikäli koiran lopettamista joudutaan harkitsemaan, on välittömästi oltava yhteydessä
Los Perros de Andalucía en Finlandia ry:hyn. Tilanteissa, joissa koiran välitön
lopettaminen on kärsimyksen välttämiseksi tarpeen, tulee omistajan toimittaa
Los Perros de Andalucía en Finlandia ry:lle eläinlääkärin kirjallinen selvitys
lopettamisen syystä.


4. Los Perros de Andalucía en Finlandia ry:llä on oikeus tiedustella koiran vointia ja tulla katsomaan sitä sekä seurata sen sopeutumista uuteen kotiin. Uusi
omistaja sitoutuu ilmoittamaan yhdistykselle mahdolliset nimen ja
yhteystietojen muutokset. Koiran mahdollisesta karkaamisesta on ilmoitettava
yhdistykselle välittömästi.


5. Los Perros de Andalucía en Finlandia ry:n kautta adoptoiduilla koirilla ei ole lupa teettää pentuja. Jos koiraa ei jostain syystä ole kastroitu/steriloitu on uusi
omistaja velvollinen teettämään tämän toimenpiteen koiralle.


6. Jos koira jostain syystä tarvitsee uuden kodin, on sitä viipymättä ilmoitettava
Los Perros de Andalucía en Finlandia ry:lle. Yhdistys etsii koiralle uuden kodin,
eikä ole velvollinen palauttamaan koirasta maksettua kulukorvausta.
Omistajalla ei ole oikeutta tehdä itsenäistä päätöstä uudesta kodista. Omistaja
on velvollinen pitämään koiran, kunnes uusi koti löytyy sekä vastaamaan koiran
hoidosta ja kaikista kuluista tänä aikana.


7. Los Perros de Andalucía en Finlandia ry:llä on oikeus hakea koira pois, jos tätä
sopimusta rikotaan. Myöskään tällöin yhdistys ei ole velvollinen maksamaan
kulukorvausta takaisin.


8. Ennen luovutusta koiran terveydentila on tarkistettu ja kaikki tiedossa olevat
asiat on ilmoitettu uudelle omistajalle. Los Perros de Andalucía en Finlandia ry
ei pysty antamaan takeita koiran terveydentilasta
. Yhdistys ei ole velvollinen
vastaamaan myöhemmin ilmenneiden sairauksien tai vammojen kustannuksista
tai haitoista, vaan vastuu on uudella omistajalla.


9. Haluamme olla tukena koiran kotiuttamisessa ja siksi jokaiselle koiralle
nimetään oma "kummi". Yhteyttä pidetään alussa tiivisti. Koiran kotimatkasta ja
ensimmäisestä päivästä haluamme kuulla heti seuraavana päivänä. Kummiottaa
yhteyttä viimeistään viikon päästä kotiutumisesta, jolloin sovitaan seuraava
yhteydenotto.

10. Adoptoija on ensimmäisen vuoden aikana velvollinen ilmoittamaan koiran kuulumisia yhdistyksen suljetussa FB-ryhmässä vähintään neljä kertaa. Tämän jälkeen adoptoija on velvollinen ilmoittamaan koiran kuulumisia vähintään kaksi kertaa vuodessa tässä nimenomaisessa FB-ryhmässä.

11. Adoptoija vastaa koiran rekisteröimisestä Ruokaviraston koirarekisteriin määräaikaan mennessä (www.ruokavirasto.fi/elaimet/elaintenpito-tunnistaminen-ja-rekisterointi/elainten-merkinta-ja-rekisterointi/koirat-kissat-ja-fretit/koirarekisteri/).


MUUTA HUOMIOITAVAA: (esim.lääkitys)


Allekirjoittamalla tämän sopimuksen koiran adoptoija (uusi omistaja)

hyväksyy sen ja sitoutuu noudattamaan yllä olevia ehtoja.