Jäsenhakemus

Voit liittyä Los Perros de Andalucia en Finlandia ry:n jäseneksi täyttämällä oheisen lomakkeen.

Jäsentyyppi?
Varsinainen jäsen
Kannatusjäsen

Varsinaisen jäsenen maksu on 40e vuosi ja kannatusjäsenen 20e vuosi.

Nimi:
Osoite:
Postinumero:
Toimipaikka:
Sähköpostiosoite:
Puhelinnumero:

TILITIEDOT JÄSENMAKSUA VARTEN:

Länsi-uudenmaan OP FI3752360420169687

Jäsenmaksu viite: 2176 TAI Kannatusjäsen viite: 2202

Summa: Jäsenmaksu: 40e TAI kannatusjäsen 20e